Miten tunnistat ammattitaitoisen painonhallintaohjaajan?

Ammattitaitoinen ja luotettava painonhallintaohjaaja

  • perustaa ohjauksen tieteellisesti tutkittuun ja yleisesti hyväksyttyyn terveystietoon
  • ei lupaa nopeaa ja vaivatonta laihtumista vaan korostaa pitkäjänteisen sitoutumisen ja pysyvien elintapamuutosten tärkeyttä
  • auttaa oppimaan uusia, pysyviä tapoja painon hallitsemiseksi
  • on asiallinen, kannustava tukija ja tasavertainen kanssakulkija, joka osaa antaa vastuuta painoa hallitsevalle itselleen
  • on innostunut ohjauksesta ja arvostaa ohjattaviaan
  • ei käytä markkinoinnissa ylisanoja (”erittäin toimiva” ym.) eikä vaikeita, tieteelliseltä kuulostavia ilmaisuja

Hyvältä painonhallintaohjaajalta vaaditaan monipuolista tiedollista ja taidollista osaamista sekä eri-ikäisten ohjattavien tarpeiden huomioonottamista. Ohjaustaitojen lisäksi hänellä on oltava hyvät tiedot lihavuudesta yleisesti (tausta, seuraukset ym.), painon muutosten keskeisistä vaikutuksista, ravinnosta, liikunnasta sekä syömisen hallinnasta.

Terveydenhuollossa painonhallintaohjaajina toimivat ovat terveydenhoitoalan ammattilaisia ja heillä on apunaan moniammatillinen taustatuki. Ohjaus perustuu lihavuuden hoidon käypähoitosuosituksiin (http://www.kaypahoito.fi/).