Hallitus 2016 - 2017

Terhi Koivumäki, puheenjohtaja
Olen koulutukseltani terveydenhoitaja ja tehnyt terveydenhoitajan töitä aikanaan Tampereella. Olen erikoistunut myös työterveyshoitajaksi. Vuonna 2012 valmistuin terveystieteen maisteriksi Tampereen yliopistosta, hoitotieteen laitokselta. Vuosina 2004 - 2010 työskentelin Pirkanmaan Sydänpiirissä terveyden edistämisen parissa ja vuodesta 2010 lähtien olen ollut Sydänliitossa Neuvokas perhe -kehittämispäällikkönä. Painonhallinta-asioiden parissa olen työskennellyt jokaisessa työssäni. Erityisesti itseäni kiinnostaa perheiden terveyden edistäminen sekä voimavaralähtöinen ja yksilön valintoja kunnioittava ja aktivoiva tapa tehdä työtä.

Jaana Lantz, sihteeri
Työskentelen terveysasemalla diabeteshoitajana. Olen toiminut diabeteshoitajana kokopäiväisesti vuodesta 2006. Erikoistuin PIRAMK:ssa diabeetikon hoitoon ja hoidonohjaukseen 2003. Aikaisemmaltani koulukselta olen sairaanhoitaja. Kokemusta minulla on yksilö-ja ryhmäohjauksesta sekä olen järjestänyt pienimuotoisia ryhmätilaisuuksia. Asiakkaina vastaanotollani ovat yli 16-vuotiaat tyypin 1 ja 2 diabeetikot. Kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin mm. painonhallinta ja ruokavalio, on työssäni arkipäivää lääkehoidon lisäksi. Suurin haaste onkin asioiden yhteensovittaminen yksilöllisesti.

Taina Linna, koulutusvastaava
Olen sairaanhoitaja terveyden, sekä terveysliikunnan edistäjä. Olen toiminut Laihdutusvalmentajana vuodesta 2001 alkaen. Olen myös ammatillinen opettaja ja opiskellut koko työurani ajan kartuttaen terveystieteellistä, ravitsemustietieteellistä, liikuntalääketieteellistä sekä käyttäytymistieteellistä osaamista. Laihdutusvalmentajana olen ohjannut yksilöitä ja ryhmiä, sekä kehittänyt erilaisia ryhmämalleja ja koulutuksia sekä osallistunut erilaisiin hankkeisiin ja tutkimustyöhön. Ohjauksessani hoidan asiakasta kokonaisvaltaisesti ja voimavaralähtöisesti. Erityisosaamista on ylipainoon, liikuntaan ja epätyypillisiin syömishäiriöihin liittyvät ongelmat, niiden ennaltaehkäisy ja hoito. Ohjaukseni tapahtuu psykologisen painonhallinnan keinoin (Raimo Lappalainen)sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian keinoin. Toimin aina yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa kuten ravitsemusterapeutti, psykologi, fysioterapeutti ja lääkäri.

Katri Liski, uutiskirjevastaava
Olen laillistettu ravitsemusterapeutti ja yrittäjä. Työskentelen mm. kuntoutusryhmien ravitsemusterapeuttina. Olen toiminut myös työterveyshuollossa sekä tutkijana ja opettajana. Painonhallintaohjaus on kiehtova kokonaisuus ravitsemusta, liikuntaa, lepoa ja mielen toimintaa. Painonhallinta on hyvin henkilökohtainen ja joskus kipeäkin asia, joten asiakkaan kuuntelu ja kunnioittaminen ovat ohjauksessa tärkeitä. Tavoitteenani on saada asiakas lähtemään vastaanotolta tai ryhmästä hyvillä mielin ja onnistumiseensa luottaen. On hienoa, kun hän oivaltaa, että onnistunut painonhallinta ei ole kuureja eikä kurjuutta vaan mielen treenaamista ja pieniä, itselle sopivia muutoksia maltilliseen tahtiin.

Emmiina Vertanen, varapuheenjohtaja, tiedotusvastaava
Työskentelen Keski-Suomen Sydänpiirissä sairaanhoitajana. Projektityöntekijänä toimin Sykettä Kylässä - hankkeessa. Työhöni kuuluu paljon terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä elintapaohjausta. Mielestäni ohjauksessa on tärkeää antaa asiakkaalle tietoja ja taitoja kuinka itse pienin tai suurin askelin voi vaikuttaa arjen valintoihin ja sitä kautta terveellisiin elintapoihin.

Elisa Luomaranta, jäsenvastaava
Olen koulutukseltani terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Työskentelen parhaillaan Suomen Sydänliitolla Neuvokas perhe - menetelmän kouluttajana. Lisäksi olen työskennellyt mm.neuvolan terveydenhoitajana, painonhallintavalmentajana ja syömishäiriöosaston hoitajana sekä tehnyt erilaisia projekteja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja painonhallinnan parissa. Lähellä sydäntäni on lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kultaisen keskitien painonhallinta: sen ajattelen tapahtuvan terveyttä edistävän ja maittavan ravitsemuksen, iloa tuottavan liikunnan, riittävän ja laadukkaan levon sekä mielen hyvinvoinnin avulla.

Päivi Nurminen, rahastonhoitaja
Olen koulutukseltani terveydenhoitaja ja kävin diabeteksen erikoistumisopinnot Satakunnan AMK.ssa v. 2002 jonka jälkeen olen työskennellyt diabeteshoitajana terveyskeskuksessa. Toimin terveyskeskuksen laihdutusvastaavana ja olen pitänyt erilaisia painonhallintaryhmiä yli 10 vuotta. Olen käynyt Pieni päätös päivässä koulutuksen Helsingissä, sekä Raimo Lappalaisen Psykologinen painonhallinta koulutuksen Tampereella. Asiakaskuntani koostuu lähinnä tyypin 1 ja 2 diabeetikoista. Tänä päivänä koen haasteena painonhallinnan suhteen sen, että asiakkaat tietävät paljon painonhallinnasta, mutta käytännön toteutuksessa on haasteita. Miten motivoida asiakasta terveellisiin elintapoihin on mielestäni ohjaajan suurin haaste.

Voit lähettää hallitukselle sähköpostia osoitteeseen: info@painonhallintaohjaus.fi.